1. Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

A.
B.
C.

2. Hvem deltager i møder i Rådet for Den Europæiske Union?

A.
B.
C.

3. Hvad er NATO?

A.
B.
C.

4. Hvem kan alene beslutte, om der skal afholdes folketingsvalg inden udløbet af den 4-årige valgperiode?

A.
B.

5. Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?

A.
B.
C.

6. Skal man som dansk statsborger være medlem af folkekirken?

A.
B.

7. Hvilket af følgende danske politiske partier er ældst?

A.
B.
C.

8. Hvor blev der i 1970 indviet en bro?

A.
B.
C.

9. Hvem skrev i 1819 digtet Der er et Yndigt Land, som senere blev Danmarks nationalsang?

A.
B.
C.

10. Hvilken dansker fik i 1944 nobelprisen i litteratur?

A.
B.
C.

11. Inden for hvilket af følgende områder har Danmark et forbehold i forhold til samarbejdet i EU?

A.
B.
C.

12. Hvor mange år tager det normalt at gennemføre en lang videregående uddannelse?

A.
B.
C.

13. Der er 50 ugers barsels- og forældreorlov i Danmark, hvoraf 32 uger frit kan fordeles mellem moren og faren. Hvor mange ugers orlov har faren herudover ret til?

A.
B.
C.

14. Hvornår fik danske kvinder valgret til Folketinget?

A.
B.
C.

15. Hvilken rettighed er sikret i den danske grundlov?

A.
B.
C.

16. Hvilken kendt dansker opdagede i 1800-tallet, at elektrisk strøm fremkalder magnetisme?

A.
B.
C.

17. Hvilket parti stemte arbejderne typisk på i midten af det 20. århundrede?

A.
B.
C.

18. Hvad stemte danskerne om ved en folkeafstemning i 2015?

A.
B.
C.

19. Hvilken af følgende øgrupper er i rigsfællesskab med Danmark?

A.
B.
C.

20. Hvordan fejres sankthans traditionelt i Danmark?

A.
B.
C.

21. Har man som vælger ifølge dansk lovgivning pligt til at stemme til folketingsvalg?

A.
B.

22. Hvilken gruppe borgere blev af danske medborgere hjulpet med at flygte til Sverige i oktober 1943?

A.
B.
C.

23. Hvilket land erobrede i 1807 Danmarks flåde?

A.
B.
C.

24. Hvilken lov var frem til 1849 grundlaget for kongens enevældige magt i Danmark?

A.
B.

25. Hvilken af følgende internationale organisationer blev Danmark officielt medlem af i 1973?

A.
B.
C.

26. Hvor rejste mange danske kunstnere hen i 1800-tallet for at få inspiration og for at møde andre kunstnere?

A.
B.
C.

27. Hvilken af følgende bygninger har den kendte danske arkitekt og designer Arne Jacobsen tegnet?

A.
B.
C.

28. Hvad er Bertel Thorvaldsen blandt andet kendt for?

A.
B.
C.

29. Hvor mange regioner er der i Danmark?

A.
B.
C.

30. Kan et medlem af Folketinget vælges for mere end én valgperiode?

A.
B.

31. Hvilket land var Danmark i union med i perioden 1397-1814?

A.
B.
C.

32. Hvem har ansvaret for at drive de offentlige sygehuse?

A.
B.
C.

33. Hvad var ét af de store politiske emner i 1970’erne?

A.
B.
C.

34. Hvornår opstod Den Kolde Krig?

A.
B.
C.

35. Fra hvilket af følgende lande kom der flest indvandrere til Danmark i 1960’erne?

A.
B.
C.

 

     
(Visited 3,123 times, 1 visits today)