1. Hvad er NATO?

A.
B.
C.

2. Kan et medlem af Folketinget vælges for mere end én valgperiode?

A.
B.

3. Hvilken rettighed er sikret i den danske grundlov?

A.
B.
C.

4. Inden for hvilket af følgende områder har Danmark et forbehold i forhold til samarbejdet i EU?

A.
B.
C.

5. Hvilken af følgende bygninger har den kendte danske arkitekt og designer Arne Jacobsen tegnet?

A.
B.
C.

6. Hvor blev der i 1970 indviet en bro?

A.
B.
C.

7. Hvilket parti stemte arbejderne typisk på i midten af det 20. århundrede?

A.
B.
C.

8. Fra hvilket af følgende lande kom der flest indvandrere til Danmark i 1960’erne?

A.
B.
C.

9. Hvem deltager i møder i Rådet for Den Europæiske Union?

A.
B.
C.

10. Hvor mange år tager det normalt at gennemføre en lang videregående uddannelse?

A.
B.
C.

11. Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

A.
B.
C.

12. Hvordan fejres sankthans traditionelt i Danmark?

A.
B.
C.

13. Hvilket land erobrede i 1807 Danmarks flåde?

A.
B.
C.

14. Skal man som dansk statsborger være medlem af folkekirken?

A.
B.

15. Hvilket af følgende danske politiske partier er ældst?

A.
B.
C.

16. Hvilken af følgende øgrupper er i rigsfællesskab med Danmark?

A.
B.
C.

17. Hvilken af følgende internationale organisationer blev Danmark officielt medlem af i 1973?

A.
B.
C.

18. Hvem skrev i 1819 digtet Der er et Yndigt Land, som senere blev Danmarks nationalsang?

A.
B.
C.

19. Hvor mange regioner er der i Danmark?

A.
B.
C.

20. Hvilken gruppe borgere blev af danske medborgere hjulpet med at flygte til Sverige i oktober 1943?

A.
B.
C.

21. Hvad er Bertel Thorvaldsen blandt andet kendt for?

A.
B.
C.

22. Hvad var ét af de store politiske emner i 1970’erne?

A.
B.
C.

23. Hvornår fik danske kvinder valgret til Folketinget?

A.
B.
C.

24. Der er 50 ugers barsels- og forældreorlov i Danmark, hvoraf 32 uger frit kan fordeles mellem moren og faren. Hvor mange ugers orlov har faren herudover ret til?

A.
B.
C.

25. Hvornår opstod Den Kolde Krig?

A.
B.
C.

26. Hvilken lov var frem til 1849 grundlaget for kongens enevældige magt i Danmark?

A.
B.

27. Hvad stemte danskerne om ved en folkeafstemning i 2015?

A.
B.
C.

28. Hvem kan alene beslutte, om der skal afholdes folketingsvalg inden udløbet af den 4-årige valgperiode?

A.
B.

29. Hvor rejste mange danske kunstnere hen i 1800-tallet for at få inspiration og for at møde andre kunstnere?

A.
B.
C.

30. Hvilken dansker fik i 1944 nobelprisen i litteratur?

A.
B.
C.

31. Hvem har ansvaret for at drive de offentlige sygehuse?

A.
B.
C.

32. Hvilket land var Danmark i union med i perioden 1397-1814?

A.
B.
C.

33. Har man som vælger ifølge dansk lovgivning pligt til at stemme til folketingsvalg?

A.
B.

34. Hvilken kendt dansker opdagede i 1800-tallet, at elektrisk strøm fremkalder magnetisme?

A.
B.
C.

35. Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?

A.
B.
C.

 

     
(Visited 3,270 times, 1 visits today)