1. Hvilket land erobrede i 1807 Danmarks flåde?

A.
B.
C.

2. Hvilket af følgende danske politiske partier er ældst?

A.
B.
C.

3. Hvilken dansker fik i 1944 nobelprisen i litteratur?

A.
B.
C.

4. Hvilken rettighed er sikret i den danske grundlov?

A.
B.
C.

5. Hvor rejste mange danske kunstnere hen i 1800-tallet for at få inspiration og for at møde andre kunstnere?

A.
B.
C.

6. Hvilket parti stemte arbejderne typisk på i midten af det 20. århundrede?

A.
B.
C.

7. Har man som vælger ifølge dansk lovgivning pligt til at stemme til folketingsvalg?

A.
B.

8. Hvem har ansvaret for at drive de offentlige sygehuse?

A.
B.
C.

9. Hvordan fejres sankthans traditionelt i Danmark?

A.
B.
C.

10. Hvilket land var Danmark i union med i perioden 1397-1814?

A.
B.
C.

11. Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?

A.
B.
C.

12. Hvad var ét af de store politiske emner i 1970’erne?

A.
B.
C.

13. Skal man som dansk statsborger være medlem af folkekirken?

A.
B.

14. Hvilken kendt dansker opdagede i 1800-tallet, at elektrisk strøm fremkalder magnetisme?

A.
B.
C.

15. Hvilken gruppe borgere blev af danske medborgere hjulpet med at flygte til Sverige i oktober 1943?

A.
B.
C.

16. Hvornår opstod Den Kolde Krig?

A.
B.
C.

17. Hvad stemte danskerne om ved en folkeafstemning i 2015?

A.
B.
C.

18. Hvor mange regioner er der i Danmark?

A.
B.
C.

19. Hvor mange år tager det normalt at gennemføre en lang videregående uddannelse?

A.
B.
C.

20. Inden for hvilket af følgende områder har Danmark et forbehold i forhold til samarbejdet i EU?

A.
B.
C.

21. Hvilken lov var frem til 1849 grundlaget for kongens enevældige magt i Danmark?

A.
B.

22. Der er 50 ugers barsels- og forældreorlov i Danmark, hvoraf 32 uger frit kan fordeles mellem moren og faren. Hvor mange ugers orlov har faren herudover ret til?

A.
B.
C.

23. Hvor blev der i 1970 indviet en bro?

A.
B.
C.

24. Hvad er Bertel Thorvaldsen blandt andet kendt for?

A.
B.
C.

25. Hvem skrev i 1819 digtet Der er et Yndigt Land, som senere blev Danmarks nationalsang?

A.
B.
C.

26. Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

A.
B.
C.

27. Hvornår fik danske kvinder valgret til Folketinget?

A.
B.
C.

28. Hvilken af følgende bygninger har den kendte danske arkitekt og designer Arne Jacobsen tegnet?

A.
B.
C.

29. Hvilken af følgende internationale organisationer blev Danmark officielt medlem af i 1973?

A.
B.
C.

30. Hvem deltager i møder i Rådet for Den Europæiske Union?

A.
B.
C.

31. Fra hvilket af følgende lande kom der flest indvandrere til Danmark i 1960’erne?

A.
B.
C.

32. Hvem kan alene beslutte, om der skal afholdes folketingsvalg inden udløbet af den 4-årige valgperiode?

A.
B.

33. Hvilken af følgende øgrupper er i rigsfællesskab med Danmark?

A.
B.
C.

34. Kan et medlem af Folketinget vælges for mere end én valgperiode?

A.
B.

35. Hvad er NATO?

A.
B.
C.

 

     
(Visited 3,147 times, 1 visits today)