1. Hvem kan alene beslutte, om der skal afholdes folketingsvalg inden udløbet af den 4-årige valgperiode?

A.
B.

2. Hvilken rettighed er sikret i den danske grundlov?

A.
B.
C.

3. Hvad er Bertel Thorvaldsen blandt andet kendt for?

A.
B.
C.

4. Hvilket af følgende danske politiske partier er ældst?

A.
B.
C.

5. Hvor mange regioner er der i Danmark?

A.
B.
C.

6. Hvad var ét af de store politiske emner i 1970’erne?

A.
B.
C.

7. Hvornår fik danske kvinder valgret til Folketinget?

A.
B.
C.

8. Hvilken af følgende internationale organisationer blev Danmark officielt medlem af i 1973?

A.
B.
C.

9. Der er 50 ugers barsels- og forældreorlov i Danmark, hvoraf 32 uger frit kan fordeles mellem moren og faren. Hvor mange ugers orlov har faren herudover ret til?

A.
B.
C.

10. Hvem har ansvaret for at drive de offentlige sygehuse?

A.
B.
C.

11. Hvilket parti stemte arbejderne typisk på i midten af det 20. århundrede?

A.
B.
C.

12. Hvilket land var Danmark i union med i perioden 1397-1814?

A.
B.
C.

13. Hvilken dansker fik i 1944 nobelprisen i litteratur?

A.
B.
C.

14. Hvad er NATO?

A.
B.
C.

15. Fra hvilket af følgende lande kom der flest indvandrere til Danmark i 1960’erne?

A.
B.
C.

16. Hvilket land erobrede i 1807 Danmarks flåde?

A.
B.
C.

17. Hvilken kendt dansker opdagede i 1800-tallet, at elektrisk strøm fremkalder magnetisme?

A.
B.
C.

18. Hvor blev der i 1970 indviet en bro?

A.
B.
C.

19. Hvor rejste mange danske kunstnere hen i 1800-tallet for at få inspiration og for at møde andre kunstnere?

A.
B.
C.

20. Hvordan fejres sankthans traditionelt i Danmark?

A.
B.
C.

21. Skal man som dansk statsborger være medlem af folkekirken?

A.
B.

22. Hvilken af følgende bygninger har den kendte danske arkitekt og designer Arne Jacobsen tegnet?

A.
B.
C.

23. Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

A.
B.
C.

24. Hvem deltager i møder i Rådet for Den Europæiske Union?

A.
B.
C.

25. Hvor mange år tager det normalt at gennemføre en lang videregående uddannelse?

A.
B.
C.

26. Hvem skrev i 1819 digtet Der er et Yndigt Land, som senere blev Danmarks nationalsang?

A.
B.
C.

27. Inden for hvilket af følgende områder har Danmark et forbehold i forhold til samarbejdet i EU?

A.
B.
C.

28. Har man som vælger ifølge dansk lovgivning pligt til at stemme til folketingsvalg?

A.
B.

29. Hvad stemte danskerne om ved en folkeafstemning i 2015?

A.
B.
C.

30. Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?

A.
B.
C.

31. Hvornår opstod Den Kolde Krig?

A.
B.
C.

32. Hvilken af følgende øgrupper er i rigsfællesskab med Danmark?

A.
B.
C.

33. Hvilken lov var frem til 1849 grundlaget for kongens enevældige magt i Danmark?

A.
B.

34. Kan et medlem af Folketinget vælges for mere end én valgperiode?

A.
B.

35. Hvilken gruppe borgere blev af danske medborgere hjulpet med at flygte til Sverige i oktober 1943?

A.
B.
C.

 

     
(Visited 2,243 times, 1 visits today)