1. Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

A.
B.
C.

2. Kan et medlem af Folketinget vælges for mere end én valgperiode?

A.
B.

3. Fra hvilket af følgende lande kom der flest indvandrere til Danmark i 1960’erne?

A.
B.
C.

4. Hvem har ansvaret for at drive de offentlige sygehuse?

A.
B.
C.

5. Hvilken gruppe borgere blev af danske medborgere hjulpet med at flygte til Sverige i oktober 1943?

A.
B.
C.

6. Hvor rejste mange danske kunstnere hen i 1800-tallet for at få inspiration og for at møde andre kunstnere?

A.
B.
C.

7. Hvad stemte danskerne om ved en folkeafstemning i 2015?

A.
B.
C.

8. Hvem kan alene beslutte, om der skal afholdes folketingsvalg inden udløbet af den 4-årige valgperiode?

A.
B.

9. Hvem deltager i møder i Rådet for Den Europæiske Union?

A.
B.
C.

10. Hvilket parti stemte arbejderne typisk på i midten af det 20. århundrede?

A.
B.
C.

11. Der er 50 ugers barsels- og forældreorlov i Danmark, hvoraf 32 uger frit kan fordeles mellem moren og faren. Hvor mange ugers orlov har faren herudover ret til?

A.
B.
C.

12. Hvilken lov var frem til 1849 grundlaget for kongens enevældige magt i Danmark?

A.
B.

13. Hvilken af følgende internationale organisationer blev Danmark officielt medlem af i 1973?

A.
B.
C.

14. Hvad er Bertel Thorvaldsen blandt andet kendt for?

A.
B.
C.

15. Hvornår opstod Den Kolde Krig?

A.
B.
C.

16. Hvem skrev i 1819 digtet Der er et Yndigt Land, som senere blev Danmarks nationalsang?

A.
B.
C.

17. Hvordan fejres sankthans traditionelt i Danmark?

A.
B.
C.

18. Hvor mange år tager det normalt at gennemføre en lang videregående uddannelse?

A.
B.
C.

19. Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?

A.
B.
C.

20. Hvilken kendt dansker opdagede i 1800-tallet, at elektrisk strøm fremkalder magnetisme?

A.
B.
C.

21. Skal man som dansk statsborger være medlem af folkekirken?

A.
B.

22. Hvilket af følgende danske politiske partier er ældst?

A.
B.
C.

23. Hvilken rettighed er sikret i den danske grundlov?

A.
B.
C.

24. Hvornår fik danske kvinder valgret til Folketinget?

A.
B.
C.

25. Hvilken af følgende øgrupper er i rigsfællesskab med Danmark?

A.
B.
C.

26. Hvilket land erobrede i 1807 Danmarks flåde?

A.
B.
C.

27. Hvilken dansker fik i 1944 nobelprisen i litteratur?

A.
B.
C.

28. Hvad var ét af de store politiske emner i 1970’erne?

A.
B.
C.

29. Inden for hvilket af følgende områder har Danmark et forbehold i forhold til samarbejdet i EU?

A.
B.
C.

30. Har man som vælger ifølge dansk lovgivning pligt til at stemme til folketingsvalg?

A.
B.

31. Hvor mange regioner er der i Danmark?

A.
B.
C.

32. Hvad er NATO?

A.
B.
C.

33. Hvor blev der i 1970 indviet en bro?

A.
B.
C.

34. Hvilket land var Danmark i union med i perioden 1397-1814?

A.
B.
C.

35. Hvilken af følgende bygninger har den kendte danske arkitekt og designer Arne Jacobsen tegnet?

A.
B.
C.

 

     
(Visited 450 times, 1 visits today)