1. Hvornår fik danske kvinder valgret til Folketinget?

A.
B.
C.

2. Hvilken gruppe borgere blev af danske medborgere hjulpet med at flygte til Sverige i oktober 1943?

A.
B.
C.

3. Skal man som dansk statsborger være medlem af folkekirken?

A.
B.

4. Hvilken rettighed er sikret i den danske grundlov?

A.
B.
C.

5. Hvilken af følgende internationale organisationer blev Danmark officielt medlem af i 1973?

A.
B.
C.

6. Hvem har ansvaret for at drive de offentlige sygehuse?

A.
B.
C.

7. Har man som vælger ifølge dansk lovgivning pligt til at stemme til folketingsvalg?

A.
B.

8. Hvilket land var Danmark i union med i perioden 1397-1814?

A.
B.
C.

9. Hvordan fejres sankthans traditionelt i Danmark?

A.
B.
C.

10. Hvad er Bertel Thorvaldsen blandt andet kendt for?

A.
B.
C.

11. Hvor rejste mange danske kunstnere hen i 1800-tallet for at få inspiration og for at møde andre kunstnere?

A.
B.
C.

12. Hvilket parti stemte arbejderne typisk på i midten af det 20. århundrede?

A.
B.
C.

13. Hvor blev der i 1970 indviet en bro?

A.
B.
C.

14. Hvem skrev i 1819 digtet Der er et Yndigt Land, som senere blev Danmarks nationalsang?

A.
B.
C.

15. Hvor mange regioner er der i Danmark?

A.
B.
C.

16. Hvad er NATO?

A.
B.
C.

17. Hvilket af følgende danske politiske partier er ældst?

A.
B.
C.

18. Hvornår opstod Den Kolde Krig?

A.
B.
C.

19. Kan et medlem af Folketinget vælges for mere end én valgperiode?

A.
B.

20. Hvem kan alene beslutte, om der skal afholdes folketingsvalg inden udløbet af den 4-årige valgperiode?

A.
B.

21. Fra hvilket af følgende lande kom der flest indvandrere til Danmark i 1960’erne?

A.
B.
C.

22. Inden for hvilket af følgende områder har Danmark et forbehold i forhold til samarbejdet i EU?

A.
B.
C.

23. Hvilken dansker fik i 1944 nobelprisen i litteratur?

A.
B.
C.

24. Hvem deltager i møder i Rådet for Den Europæiske Union?

A.
B.
C.

25. Hvad stemte danskerne om ved en folkeafstemning i 2015?

A.
B.
C.

26. Hvilken af følgende bygninger har den kendte danske arkitekt og designer Arne Jacobsen tegnet?

A.
B.
C.

27. Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?

A.
B.
C.

28. Hvilket land erobrede i 1807 Danmarks flåde?

A.
B.
C.

29. Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

A.
B.
C.

30. Hvor mange år tager det normalt at gennemføre en lang videregående uddannelse?

A.
B.
C.

31. Hvad var ét af de store politiske emner i 1970’erne?

A.
B.
C.

32. Der er 50 ugers barsels- og forældreorlov i Danmark, hvoraf 32 uger frit kan fordeles mellem moren og faren. Hvor mange ugers orlov har faren herudover ret til?

A.
B.
C.

33. Hvilken af følgende øgrupper er i rigsfællesskab med Danmark?

A.
B.
C.

34. Hvilken kendt dansker opdagede i 1800-tallet, at elektrisk strøm fremkalder magnetisme?

A.
B.
C.

35. Hvilken lov var frem til 1849 grundlaget for kongens enevældige magt i Danmark?

A.
B.

 

     
(Visited 269 times, 1 visits today)