Gratis prøve: indfødsret test 2020

1. Hvilken gruppe borgere blev af danske medborgere hjulpet med at flygte til Sverige i oktober 1943?

A.
B.
C.

2. Hvilken af følgende internationale organisationer blev Danmark officielt medlem af i 1973?

A.
B.
C.

3. Hvad var ét af de store politiske emner i 1970’erne?

A.
B.
C.

4. Fra hvilket af følgende lande kom der flest indvandrere til Danmark i 1960’erne?

A.
B.
C.

5. Hvad stemte danskerne om ved en folkeafstemning i 2015?

A.
B.
C.

6. Inden for hvilket af følgende områder har Danmark et forbehold i forhold til samarbejdet i EU?

A.
B.
C.

7. Hvor mange år tager det normalt at gennemføre en lang videregående uddannelse?

A.
B.
C.

8. Hvilket af følgende danske politiske partier er ældst?

A.
B.
C.

9. Hvilken lov var frem til 1849 grundlaget for kongens enevældige magt i Danmark?

A.
B.

10. Kan et medlem af Folketinget vælges for mere end én valgperiode?

A.
B.

11. Hvilken af følgende bygninger har den kendte danske arkitekt og designer Arne Jacobsen tegnet?

A.
B.
C.

12. Har man som vælger ifølge dansk lovgivning pligt til at stemme til folketingsvalg?

A.
B.

13. Hvilken dansker fik i 1944 nobelprisen i litteratur?

A.
B.
C.

14. Hvem kan alene beslutte, om der skal afholdes folketingsvalg inden udløbet af den 4-årige valgperiode?

A.
B.

15. Hvem deltager i møder i Rådet for Den Europæiske Union?

A.
B.
C.

16. Hvilken kendt dansker opdagede i 1800-tallet, at elektrisk strøm fremkalder magnetisme?

A.
B.
C.

17. Hvor mange regioner er der i Danmark?

A.
B.
C.

18. Hvordan fejres sankthans traditionelt i Danmark?

A.
B.
C.

19. Hvad er NATO?

A.
B.
C.

20. Hvornår fik danske kvinder valgret til Folketinget?

A.
B.
C.

21. Hvornår opstod Den Kolde Krig?

A.
B.
C.

22. Hvor blev der i 1970 indviet en bro?

A.
B.
C.

23. Hvor rejste mange danske kunstnere hen i 1800-tallet for at få inspiration og for at møde andre kunstnere?

A.
B.
C.

24. Hvilken rettighed er sikret i den danske grundlov?

A.
B.
C.

25. Hvilken af følgende øgrupper er i rigsfællesskab med Danmark?

A.
B.
C.

26. Hvilket parti stemte arbejderne typisk på i midten af det 20. århundrede?

A.
B.
C.

27. Der er 50 ugers barsels- og forældreorlov i Danmark, hvoraf 32 uger frit kan fordeles mellem moren og faren. Hvor mange ugers orlov har faren herudover ret til?

A.
B.
C.

28. Skal man som dansk statsborger være medlem af folkekirken?

A.
B.

29. Hvilket land var Danmark i union med i perioden 1397-1814?

A.
B.
C.

30. Hvad er den kriminelle lavalder i Danmark?

A.
B.
C.

31. Hvad er Bertel Thorvaldsen blandt andet kendt for?

A.
B.
C.

32. Hvem skrev i 1819 digtet Der er et Yndigt Land, som senere blev Danmarks nationalsang?

A.
B.
C.

33. Hvem har ansvaret for at drive de offentlige sygehuse?

A.
B.
C.

34. Hvad hedder den øverste domstol i Danmark?

A.
B.
C.

35. Hvilket land erobrede i 1807 Danmarks flåde?

A.
B.
C.